titul

Tag: akcie

Konferencia o Plaveckom hrade – 4.10.2014

P1300002 – kópia

V sobotu 4.októbra o 18:00 v Plaveckom Podhradí (okres Malacky), sa uskutočnila “Konferencia o Plaveckom hrade”, na ktorej prednášajúci vo svojich príspevkoch zúčastneným priblížili históriu, vývoj Plaveckého hradu, dobrovoľnícke aktivity, murárske práce na Plaveckom hrade, hradné múry pohľadom statika, faunu a flóru okolia Plaveckého hradu, financovanie aktivít na Plaveckom hrade.
Príspevky si prišlo vypočuť takmer 100 občanov z Plaveckého Podhradia a z okolitých obcí, čo nás veľmi teší.

Prednášali:
Bc. Milan Kousal (starosta obce Plavecké Podhradie) – O financovaní aktivít na Plaveckom hrade
Ing. František Hladký (PRODIS plus s. r. o. ) – pohľad statika na múry Plaveckého hradu
Mgr. Peter Puchala, PhD. (riaditeľ Správy CHKO Malé Karpaty ) – Fauna a flóra okolia Plaveckého hradu.
Mgr. Ján Barič (výkonný riaditeľ Združenie Castrum) – dobrovoľnícke aktivity na Plaveckom hrade
Ing. Peter Gutek (podpredseda Združenie Castrum) – história a vývoj Plaveckého hradu
Ing. Branislav Piroha (Castrum building s.r.o.) – murovanie na hrade
Ing. Jozef Mračna (prednosta Okresného úradu Malacky) – vyjadrenie podpory aktivitám na Plaveckom hrade a jeho záchrane.

Konferenciu zorganizovala obec Plavecké Podhradie v spolupráci so Združením Castrum.

Ďakujeme všetkým čo prišli a mali tak možnosť sa dozvedieť o dianí na Plaveckom hrade.

Brigáda XI./2014 – 6.9.2014

IMG_2789

Brigáda X./2014 – 22.8.2014

P1290555

V piatok 22.8.2014 na Plavecký hrad prišli pomôcť zamestnanci firmy Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o. Práca sa sústredila na priestor prístupovej cesty. Plavecký hrad stále nemá uspokojivo vyriešenú komunikáciu posledných 100m k hradu. Je problém bez námahy dostať stavebný, alebo akýkoľvek iný materiál do areálu hradu. Aj preto sme sa sústredili na priestor prístupovej cesty a na východný hradný svah. Je to len začiatok a aby sa na hrad dal “pohodlnejšie” dostať materiál, bude ešte treba odpracovať veľa hodín.

Po hrade dobrovoľníkov doprevádzal Peter Gutek, porozprával im stručne (aj keď sa mohlo zdať, že obšírne) bohatú históriu hradu a blízkeho okolia.

Veľmi pekne chceme poďakovať mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli prísť pomôcť Plaveckému hradu. Pohostili sme ich guľášom, ktorý mal veľký úspech (týmto chcem poďakovať mojej mamke Eve Baričovej za pomoc). Budeme veľmi radi ak sa s nimi opäť na hrade stretneme, či na výlete, alebo pri ďalšej spolupráci pri záchrane Plaveckého hradu.

Brigáda IX./2014 – 2.-3.8.2014

P1290315

Po roku, sa začiatkom augusta 2014, opäť na Plaveckom hrade rozbehli murárske práce (firma: Castrum Building, s.r.o.). Tento rok práce začali na vstupnej vežovej bráne. Majstrom rezko rastie múr pod rukami a už teraz možno vidieť kus parádnej roboty, z čoho sa úprimne tešíme. Aj tento rok za rozbehnutím murárskych prác stojí starosta obce Plavecké Podhradie, Milan Kousal, ktorý nie len administratívne pomáha Plaveckému hradu, podávaním grantov, ale aj sám sa zúčastňuje takmer každej brigády, ktorá prebieha na Plaveckom hrade. To nie je pochlebovanie, ale konštatovanie faktu, ktorý si každý môže osobne overiť. Ak by mala väčšina hradov na Slovensku za sebou takého starostu ako je starosta Plaveckého Podhradia, dobrovoľníci by sa nemuseli zaoberať inými problémami, len tými čo sa týkajú výlučne “ich” hradu.

Ďalšie informácie o tom kde a ako sa muruje a pracuje na Plaveckom hrade, budeme rýchlejšie prinášať.

Na hrad nám po druhý raz prišli pomôcť turisti (Moutland), ktorí v horúcom počasí bojovali na východnom svahu. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie na Plaveckom hrade.

Ešte pripomeniem takú malú drobnosť. 1.augusta 2014 Plavecký hrad, jaskyňu pod hradom a okolie navštívil štáb RTVS a natáčal diel do relácie Televíkend. Kedy bude diel s Plaveckým hradom a jeho okolím vysielaný dáme včas vedieť. Ďakujem Ing. Peťovi Gutekovi, že zastupoval Združenie Castrum. :)

Brigáda VIII./2014 – 28.6.2014

P1280628

Táto brigádka, sa niesla trošku v oslavnom tóne. Niečo sme porobili, ale hlavne sme opatrne oslávili aj meniny dvoch Jánov a Petra. Pán starosta Milan Kousal spolu s manželkou pripravili výborný guľáš.

Brigáda VII./2014 – 13.-14.6. 2014

P1280428

Dobrovoľnícky deň na Plaveckom hrade v rámci akcie “Naše mesto”.

Počas horúceho dňa (13.6.2014), na hornom hrade a pri vežovej bráne utešene narástla kopa vytriedených kameňov, ktoré budú použité pri murárskych prácach. Takmer celý hrad sa podarilo pokosiť a pohrabať.

Naša veľká vďaka patrí zamestnancom firiem Dell a Johnson Controls, ktorí sa rozhodli prísť a pomôcť Plaveckému hradu. Akcia na hrade sa uskutočnila vďaka Nadácii Pontis a Skautingu.

www.dell.sk | www.johnsoncontrols.sk | www.nasemesto.sk | www.nadaciapontis.sk | www.skauting.sk | www.zdruzenie.castrum.sk | www.ppodhradie.sk

Brigáda VI./2014 – 31.5.2014

P1280268

Brigáda V./2014 – 1.-3.5.2014

P1280078

15.7.2014 – Vstupná komisia z KPÚ

P1280749

Dňa 15.7.2014 na Plaveckom hrade prebehlo stretnutie starostu obce Plavecké Podhradie M. Kousala a dobrovoľníkov s Ing. arch. I. Staníkom (KPÚ Bratislava) a Ing. V. Kohútom (statik) s cieľom určiť postupnosť záchranných zásahov počas murárskych prác, ktoré by sa mali krátkom čase na hrade rozbehnúť. Žiaľ zo zdravotných dôvodov sa nemohol stretnutia zúčastniť zástupca murárov, ktorí budú realizovať murárske práce. Preto na hrade sa uskutoční ešte jedno stretnutie aj za účasti vedúceho murárov.

Brigáda IV./2014 – 12.4.2014

P1270850

Kúpili sme motorovú pílu. Hlavným pilčíkom bol samým sebou ustanovený pán docent inženýr Peťuldo. Robota mu šla od ruky, a ruky mu nešli nikam. Hlavne inženýrovým nasadením a chuťou do práce sme pripravili materiál na lavice, na ktorých si milý návštevník, Plaveckého hradu, budeš môcť zložiť svoje unavené telo a odpočinúť si.