titul

15.7.2014 – Vstupná komisia z KPÚ

P1280749

Dňa 15.7.2014 na Plaveckom hrade prebehlo stretnutie starostu obce Plavecké Podhradie M. Kousala a dobrovoľníkov s Ing. arch. I. Staníkom (KPÚ Bratislava) a Ing. V. Kohútom (statik) s cieľom určiť postupnosť záchranných zásahov počas murárskych prác, ktoré by sa mali krátkom čase na hrade rozbehnúť. Žiaľ zo zdravotných dôvodov sa nemohol stretnutia zúčastniť zástupca murárov, ktorí budú realizovať murárske práce. Preto na hrade sa uskutoční ešte jedno stretnutie aj za účasti vedúceho murárov.

Pridaj komentár