titul

Brigáda II./2014 – 8.3.2014

P1270628

V sobotu 8.3.2014 sme sa v Plaveckom Podhradí stretli s pánom Ing. Horekom, ktorý by mal pomôcť s vybudovaním stavebnej lanovky. Prešli sme si detaily, trasovanie, ukotvenie a podobne.

Na Plaveckom hrade sme skontrolovali ako hradné múry prežili mierne zimné mesiace. Nezaznamenali sme žiadne straty. Na Veľkej bašte sme drevom zhotovili provizórne zábrany v strieľňach. Ide o dočasné riešenie, ale bolo potrebné trošku zamedziť vstup do strieľni, nakoľko návštevníci neuvedomujúc si nebezpečie vchádzali do strieľni a stojac na kameňoch, ktoré držia len “náhodou” sa vykláňali do južného nádvoria. Takýto hazard, je ako tanec so smrťou.

Čo nás ale dosť zarmútilo, bolo zistenie, že ****** sa ani Plaveckému hradu nevyhýbajú. Tento raz sa záujmu ******* “tešila” informačná tabuľa, ktorú pred vstupom do hradu osadili skauti (91. zbor Bratislava), aby slúžila predovšetkým takým návštevníkom hradu, ktorí si vážia dejiny a pamiatky svojej vlasti. Bude nutné osadiť novú tabuľu.

Pridaj komentár