titul

Category: Združenie

Konferencia o Plaveckom hrade – 4.10.2014

P1300002 – kópia

V sobotu 4.októbra o 18:00 v Plaveckom Podhradí (okres Malacky), sa uskutočnila “Konferencia o Plaveckom hrade”, na ktorej prednášajúci vo svojich príspevkoch zúčastneným priblížili históriu, vývoj Plaveckého hradu, dobrovoľnícke aktivity, murárske práce na Plaveckom hrade, hradné múry pohľadom statika, faunu a flóru okolia Plaveckého hradu, financovanie aktivít na Plaveckom hrade.
Príspevky si prišlo vypočuť takmer 100 občanov z Plaveckého Podhradia a z okolitých obcí, čo nás veľmi teší.

Prednášali:
Bc. Milan Kousal (starosta obce Plavecké Podhradie) – O financovaní aktivít na Plaveckom hrade
Ing. František Hladký (PRODIS plus s. r. o. ) – pohľad statika na múry Plaveckého hradu
Mgr. Peter Puchala, PhD. (riaditeľ Správy CHKO Malé Karpaty ) – Fauna a flóra okolia Plaveckého hradu.
Mgr. Ján Barič (výkonný riaditeľ Združenie Castrum) – dobrovoľnícke aktivity na Plaveckom hrade
Ing. Peter Gutek (podpredseda Združenie Castrum) – história a vývoj Plaveckého hradu
Ing. Branislav Piroha (Castrum building s.r.o.) – murovanie na hrade
Ing. Jozef Mračna (prednosta Okresného úradu Malacky) – vyjadrenie podpory aktivitám na Plaveckom hrade a jeho záchrane.

Konferenciu zorganizovala obec Plavecké Podhradie v spolupráci so Združením Castrum.

Ďakujeme všetkým čo prišli a mali tak možnosť sa dozvedieť o dianí na Plaveckom hrade.

2% pre Plavecký hrad

2percenta-plavecky-hrad

Dve percentá z daní pre: Združenie CASTRUM | Venujte 2% z dane

Vytlačte si formuláre na dve percentá z daní pre organizáciu Združenie CASTRUM.
Priatelia, obraciame sa na vás s prosbou o pomoc.
Venujte 2% z vašich daní na záchranu Plaveckého hradu. Pomôžte nám v našom úsilí.
Ďakujeme
ZDRUŽENIE CASTRUM

Formulár: Vyhlásenie 2% Združenie Castrum (.pdf)

Stanovy: Združenie Castrum

stanovy-zdruzenia-dokumenty-stanovy-zdruzenia-str-1 stanovy-zdruzenia-dokumenty-stanovy-zdruzenia-str-2 stanovy-zdruzenia-dokumenty-stanovy-zdruzenia-str-3 stanovy-zdruzenia-dokumenty-stanovy-zdruzenia-str-4

Kontakty

Združenie CASTRUM

Adresa sídla :  Višňová 8, 831 01 Bratislava
IČO :    42260434

Bankové spojenie:
po starom:
Číslo účtu: 2994489453/0200

po novom:
000000 – 2994489453/0200
SK44 0200 0000 0029 9448 9453
SWIFT kód:  SUBASKBX

Výkonný riaditeľ :
Mgr. Ján Barič – Email: zdruzenie@castrum.sk

Prvý podpredseda :
Ing.Peter Gutek – Email: zdruzenie@castrum.sk

Druhý podpredseda :
Maroš Paldan – Email: zdruzenie@castrum.sk

Revízna komisia :
Mgr.Júlia Keryová – Email: zdruzenie@castrum.sk