titul

Category: Rok 2014

Brigáda IV./2014 – 12.4.2014

P1270850

Kúpili sme motorovú pílu. Hlavným pilčíkom bol samým sebou ustanovený pán docent inženýr Peťuldo. Robota mu šla od ruky, a ruky mu nešli nikam. Hlavne inženýrovým nasadením a chuťou do práce sme pripravili materiál na lavice, na ktorých si milý návštevník, Plaveckého hradu, budeš môcť zložiť svoje unavené telo a odpočinúť si.

Brigáda III./2014 – 22.3.2014

IMG_0740

Na “Veľkej bašte” sme osadili zábrany, aby nám zo strieľni dobrí ľudia nepopadali.

 

 

2% pre Plavecký hrad

2percenta-plavecky-hrad

Dve percentá z daní pre: Združenie CASTRUM | Venujte 2% z dane

Vytlačte si formuláre na dve percentá z daní pre organizáciu Združenie CASTRUM.
Priatelia, obraciame sa na vás s prosbou o pomoc.
Venujte 2% z vašich daní na záchranu Plaveckého hradu. Pomôžte nám v našom úsilí.
Ďakujeme
ZDRUŽENIE CASTRUM

Formulár: Vyhlásenie 2% Združenie Castrum (.pdf)

Brigáda II./2014 – 8.3.2014

P1270628

V sobotu 8.3.2014 sme sa v Plaveckom Podhradí stretli s pánom Ing. Horekom, ktorý by mal pomôcť s vybudovaním stavebnej lanovky. Prešli sme si detaily, trasovanie, ukotvenie a podobne.

Na Plaveckom hrade sme skontrolovali ako hradné múry prežili mierne zimné mesiace. Nezaznamenali sme žiadne straty. Na Veľkej bašte sme drevom zhotovili provizórne zábrany v strieľňach. Ide o dočasné riešenie, ale bolo potrebné trošku zamedziť vstup do strieľni, nakoľko návštevníci neuvedomujúc si nebezpečie vchádzali do strieľni a stojac na kameňoch, ktoré držia len “náhodou” sa vykláňali do južného nádvoria. Takýto hazard, je ako tanec so smrťou.

Čo nás ale dosť zarmútilo, bolo zistenie, že ****** sa ani Plaveckému hradu nevyhýbajú. Tento raz sa záujmu ******* “tešila” informačná tabuľa, ktorú pred vstupom do hradu osadili skauti (91. zbor Bratislava), aby slúžila predovšetkým takým návštevníkom hradu, ktorí si vážia dejiny a pamiatky svojej vlasti. Bude nutné osadiť novú tabuľu.

Brigáda I./2014 – 15.2.2014

SAMSUNG

V sobotu 15.2.2014 sme rozbehli akciu Tehly, ktorej výsledkom boli dve palety tehál – cca 680 kusov.
Akcie sa zúčastnili siedmi dobrovoľníci.

Verejná prednáška: “Okolnosti získania panstva Pálfiovcami a ďalšie okolnosti výstavby zámku (kaštieľa)”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Autor: Adam Janík

Vo štvrtok 13. februára 2014 sa v Malackom kaštieli uskutočnila verejná prednáška na tému:
Okolnosti získania panstva Pálfiovcami a ďalšie okolnosti výstavby zámku (kaštieľa).

Dátum konania prednášky nebol náhodný, pretože presne pred 380-timi rokmi Pálfiovci oficiálne získali Malacky a celé okolité panstvo do svojho vlastníctva. Účasť približne 80tky ľudí organizátorov zrejme prekvapila, pretože v miestnosti bolo len dvadsať stoličiek, a tak ľudia postávali po obvode celej miestnosti. V obecenstve boli viacerí pamätníci, ale zaujímavosti si prišli vypočuť aj mnohí mladí ľudia a stredná generácia.

Ako prvý začal prednášať Mgr. Pavol Vrablec. Opísal situáciu v 16. storočí v Plaveckom panstve, ktoré mali vo vlastníctve Balašovci. Centrom panstva bol Plavecký hrad, ktorý však postupne strácal funkciu panského sídla a v druhej polovici 16. storočia už centrom plaveckého panstva nebol. Pretrvávala však jeho vojenská funkcia. P. Vrablec vysvetlil, že na základe viacerých historických spojitostí mali Balašovci svoje sídlo zrejme v Sološnici. Avšak z historických prameňov vieme, že za éry Balašovcov a aj Pálfiovcov prebiehala na Plaveckom hrade stavebná činnosť a rátalo sa s obrannou funkciou hradu. Posledný z rodu Balašovcov – Peter Balaša nemal mužského potomka a Balašovci vymreli tzv. po meči. Po jeho smrti Plavecké panstvo prepadlo korune. Treba spomenúť, že okrem plaveckého hradu sa v panstve nachádzali obce Gajary, Jabloňové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Malacky, Malé Leváre, Pernek, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Suchohrad a Záhorská Ves.